Nhà máy hiện nay của Tôn Thành Công

Hiện nay Tôn Thành Công đang có 02 nhà máy tại 2 tỉnh/thành phố khác nhau để đảm báo đáp ứng đủ nhu khối lượng đơn hàng.

  • Nhà máy 1: Tân An Hội, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
  • Nhà máy 2: QL N2, Đức Hòa, Long An