Tấm Lợp có độ dày tiêu chuẩn 2,5mm ngoài ra Tôn Thành Công cũng nhận đặt hàng theo chiều dài yêu cầu từ 2,5mm đến 3,0mm. Danh sách độ dày cụ thể như sau : 2,5mm | 2,6mm | 2,7mm | 2,8mm | 2,9mm | 3,0mm.

cau-tao-ngoi-nhua-pvc-asa-04-lop
Chiều dài ngói nhựa PVC/ASA 04 lớp

Chuyển bảng dưới sang bài viết chi tiết về “Độ Dày Ngói Nhựa”

Độ dày Phổ Biến Có Sẵn
2,5mm tốt nhất có sẵn
2,6mm thông dụng đặt hàng
2,7mm ít dùng đặt hàng
2,8mm thông dụng đặt hàng
2,9mm ít dùng đặt hàng
3,0mm thông dụng đặt hàng