phu-kien-ngoi-nhua-pvc-asa-04-lop
Phụ kiện ngói nhựa PVC/ASA 04 lớp

Tấm lợp với hơn 10 loại phụ kiện, phù hợp với hấu hết các dạng kiến trúc – kết cấu, từ giả cổ đến hiện đại như sau: Tấm Úp Nóc, Tấm Viền Mái Trái | Tấm Viền Mái Phải | Tấm Úp Sườn | Tấm Úp Đuôi | Tấm Úp Đỉnh Chạc 3 | Tấm Úp Đỉnh Chạc 4 | Tấm Úp Góc Nóc | Tấm Diềm Hiên | Nắp Chụp Đầu Vít | Vít Bắn Chuyên Dụng,..