You are currently viewing Chống ăn mòn – Đo lường chất lượng Tôn nhựa/Ngói nhựa PVC 04 lớp
Ngoi-nhua-chong-an-mon

Chống ăn mòn – Đo lường chất lượng Tôn nhựa/Ngói nhựa PVC 04 lớp

Tôn Thành Công tiến hành thử nghiệm khả năng chống mài mòn bởi hóa chất của Tôn nhựa/Ngói nhựa PVC 04 lớp. Từ đó khẳng định chất lượng cũng như tính năng nổi bật của sản phẩm.

Ngoi-nhua-chong-an-mon-01
Chi tiết thử nghiệm

Bài viết với các nội dung chính sau:

Mẫu thử nghiệm

Tên mẫu: Tôn nhựa ASA/PVC 4 lớp

Mô tả mẫu: Mẫu dạng tấm

Phương pháp thử nghiệm

Chỉ tiêu thử nghiệm: Ngâm trong Acid HCl 20%, Acid HCl 10%, Acid HCl 1%, KCl 20%, KCl 10%, KCl 1%, NaCl 25%, NaCl 20%, NaCl 10%,

Ngâm mẫu trong 48 giờ

Ngày nhận mẫu: 10/11/2020

Thời gian thử nghiệm: Từ 10/11/2020 đến 16/11/2020

Kết quả

Ngoi-nhua-chong-an-mon-02
Kết quả thử nghiệm

Adonai, Adonai Việt Nam, viên uống adonai, đại lý adonai, adonai collagensản phẩm adonai, serum adonai, giới thiệu adonaikem chống nắng adonai, kem trị nám adonai

Adonai, Adonai Việt Nam, viên uống adonai, đại lý adonai, adonai collagensản phẩm adonai, serum adonai, giới thiệu adonaikem chống nắng adonai, kem trị nám adonai

Ngói Nhựa  Ngói nhựa PVC/ASA 04 lớp chống hóa chất, mài mòn và rỉ sét