You are currently viewing Chống ăn mòn – Đo lường chất lượng Tôn nhựa/Ngói nhựa PVC 04 lớp
Ngoi-nhua-chong-an-mon

Chống ăn mòn – Đo lường chất lượng Tôn nhựa/Ngói nhựa PVC 04 lớp

Tôn Thành Công tiến hành thử nghiệm khả năng chống mài mòn bởi hóa chất của Tôn nhựa/Ngói nhựa PVC 04 lớp. Từ đó khẳng định chất lượng cũng như tính năng nổi bật của sản phẩm.

Ngoi-nhua-chong-an-mon-01
Chi tiết thử nghiệm

Bài viết với các nội dung chính sau:

Mẫu thử nghiệm

Tên mẫu: Tôn nhựa ASA/PVC 4 lớp

Mô tả mẫu: Mẫu dạng tấm

Phương pháp thử nghiệm

Chỉ tiêu thử nghiệm: Ngâm trong Acid HCl 20%, Acid HCl 10%, Acid HCl 1%, KCl 20%, KCl 10%, KCl 1%, NaCl 25%, NaCl 20%, NaCl 10%,

Ngâm mẫu trong 48 giờ

Ngày nhận mẫu: 10/11/2020

Thời gian thử nghiệm: Từ 10/11/2020 đến 16/11/2020

Kết quả

Ngoi-nhua-chong-an-mon-02
Kết quả thử nghiệm