You are currently viewing Độ bền, độ giãn và độ cứng – Đo lường chất lượng Ngói nhựa PVC 04 lớp
Độ bền, độ giãn và độ cứng của ngói nhựa PVC

Độ bền, độ giãn và độ cứng – Đo lường chất lượng Ngói nhựa PVC 04 lớp

Tôn Thành Công tiến hành thử nghiệm về độ bền, độ giãn và cả độ cứng của Ngói nhựa PVC 04. Từ đó khẳng định chất lượng cũng như tính năng nổi bật của sản phẩm.

Bài viết với các nội dung chính sau:

Mẫu thử nghiệm

Tên mẫu

Ngói nhựa ASA/PVC 4 lớp

Mô tả mẫu

Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu. Tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.

02 tấm nhựa gân màu đen

Thử nghiệm

Ngày nhận mẫu: 07/11/2019

Thời gian thử nghiệm: Từ 08/11/2019 đến 18/11/2019

Kết quả

Tên chỉ tiêuĐơn vị tínhPhương pháp thửKết quả thử nghiệm
Độ bền kéoMPa%ASTM D 638 – 1423,5
Độ giãn dài tại thời điểm đứt MPa% ASTM D 638 – 14 36
Độ cứng Shore D/ 15s MPa% ASTM D 2240 – 15 78
Thử nghiệm Độ bền, độ giãn và độ cứng của ngói nhựa PVC